Saab tecknar kontrakt med FMV gällande Gripen

Saab har fått en beställning från FMV, Försvarets Materielverk, för det kontinuerliga upprätthållandet av Gripen-systemets operativa förmåga. Beställningsbeloppet är 120 miljoner kronor.

I beställningen ingår bland annat teknisk support, produktunderhåll, flygutprovning samt drift av simulatorer för att säkerställa Gripen-systemets operativa förmåga. Arbetet kommer att utföras under första kvartalet 2011, främst på Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Göteborg och Järfälla.  

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december kl. 16.10.
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=1261379

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF