Saab får vidmakthållandebeställning på Gripen-systemet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning om MSEK 200 från FMV (Försvarets Materielverk) för vidmakthållande av Gripen-systemet.

Beställningen är en del av det kontinuerliga vidmakthållande- och uppdateringsarbetet för JAS 39 C/D och följer Försvarsmaktens långsiktiga planering för Gripen. Beställningen gäller en grundresurs bl a för omsättning av test- och provutrustningar för att långsiktigt kunna utföra utprovning av Gripen-systemet. 

Beställningen avser verksamhet under 2011.

Arbetet kommer främst att ske på Saabs anläggningar i Linköping men också i Göteborg, Jönköping och Järfälla.
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=1330883

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF