Saab kommenterar TV4s uppgifter om konsultavtal

TV4Nyheterna och redaktionen för Kalla Fakta har publicerat ett avtal från 2003 mellan Sanip Ltd, som då var ett helägt dotterbolag till Saab AB i Sydafrika, och Hlongwane Consulting Ltd, som avser konsulttjänster i samband med försäljningen av Gripen till Sydafrika.

Saab har inte tidigare känt till det nu publicerade avtalet. De utredningar som genomförts tidigare har inte heller funnit några belägg för att det förekommit oegentligheter i samband med affären med Sydafrika. Saab ser därför allvarligt på de anklagelser som nu förs fram. Saab har en nolltoleranspolicy när det gäller mutor och korruption, och företaget har stort fokus och arbetar med ständiga förbättringar av regelverket för hantering av marknadskonsulter för att inte på något sätt riskera att misstänkliggöras.

Saab kommer nu att genomföra ytterligare efterforskningar för att undersöka omständigheterna  kring det aktuella avtalet.

Personer som intervjuas och refereras av TV4/Kalla Fakta försöker samtidigt ge sken av att affären med Sydafrika inte har varit framgångsrik. Det är ett felaktigt påstående. Saab har levererat beställda flygplan enligt tidplan. Ledningen för det sydafrikanska flygvapnet har i flera sammanhang deklarerat att de är mycket nöjda med planens prestanda och ekonomi.

Sydafrikas Department of Trade and Industry (DTI) har dessutom nyligen publicerat en rapport där man utvärderat de s k offset-affärerna i samband med det s k Strategic Defence Package där Gripen ingick. Sammanfattningsvis är DTI mycket nöjda: affärerna har bidragit till ekonomisk utveckling och över 70.000 nya jobb.

Saabs tolvhundra medarbetare i Sydafrika, tio procent av samtliga anställda, arbetar idag för landets näst största försvarsindustri. Tillsammans har de bidragit till ökad säkerhet för nationen och för medborgarna, till ny teknologi och ökad kompetens, och till nya jobb för många sydafrikaner. Våra medarbetare har därför all anledning att vara mycket stolta över den insats som Saab South Africa gör idag för det sydafrikanska samhället.

For further information, please contact:

Saab Press Centre, +46 734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com