Saabs försäljning av aktier i C3 Technologies slutförd

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB har slutfört avyttringen av aktierna i 3D-karteringsföretaget C3 Technologies som meddelades den 14 juli 2011. Köpeskillingen uppgår till cirka MSEK 1 009 och kommer att generera en realisationsvinst motsvarande MSEK 906.

Samtliga villkor har uppfyllts i samband med transaktionen.
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=1423442

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF