Saab får beställning på avionik för Talarion UAV

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett ramavtal och fått en första beställning från EADS-företaget Cassidian på flygelektronik för det nya avancerade UAV-systemet Talarion.

Beställningen omfattar utveckling och produktion av tre olika typer av avionikutrustning (flygelektronik); Aircraft Vehicle Management Computer (AVMC), Communications Computer (CC) och Mission & Payload Management Computer (MPMC) för Talarion. Arbetet kommer att utföras på Saabs affärsområde Electronic Defence Systems i Jönköping och Järfälla och leveranserna ska ske under åren 2012-2014.

– Att vi blivit valda som leverantör av avionikutrustning för denna nya, avancerade UAV är en bekräftelse på att vi är en konkurrenskraftig leverantör på avionikmarknaden, säger Micael Johansson, Senior Vice President och chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.

– Det är också ett bevis för att vår satsning på att utveckla standardiserade byggblock för avionik som sedan kan anpassas för olika funktioner och olika behov hos våra kunder är en framgångsrik strategi.

Talarion är en obemannad flygfarkost (så kallad UAV, unmanned air vehicle) som ska möta Europas framtida militära behov av bland annat spaning och övervakning (ISTAR, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance). Talarion ska drivas av dubbla jetmotorer och vingspannet är cirka 28 meter. Deltagande länder i Talarion-programmet är för närvarande Tyskland, Spanien och Turkiet.

Image: Talarion UAV

Image: Talarion UAV.

For further information, please contact:
Saab Press Centre, +46 734 180 018
press...@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

The following file is available to download:

PDF PDF