Ett starkt Saab i turbulenta tider

Biltillverkaren Saab Automobile och försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB är sedan år 2000 två olika företag med helt orelaterat och oberoende ägande.

Under ett antal år har det skett en sammanblandning av bolagen, och även om vi delar samma ursprungsvarumärke är bolagen oberoende av varandra.

Saab AB förser den globala marknaden med världsledande lösningar, produkter och tjänster som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet och har verksamhet i över 30 länder.

Saab AB har omkring 13 000 medarbetare. Den årliga försäljningen uppgår till cirka SEK 24 miljarder, varav cirka 20 procent är relaterat till forskning och utveckling.

Läs mer på Saab-one name, two companies.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, 46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com