Saab tecknar avtal med FMV om flygstridsledningssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har erhållit en beställning från FMV (Försvarets Materielverk). Ordersumman är MSEK 146 och arbetet kommer att utföras under 2012.

Beställningen inkluderar att upprätthålla och utveckla flygstridsledningssystem.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, 46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=1554257

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF