Saab får order från FMV gällande tekniskt systemstöd

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en rambeställning på 98 MSEK från FMV, Försvarets Materielverk, gällande tekniskt systemstöd för driftsatt materiel inom Försvarsmakten under 2012.

Det tekniska stödet innefattar stöd till Försvarsmaktens förband och FMV i form av bland annat drift- och teknikstöd, materieluppföljning, förslag till modifieringar, löpande uppdateringar, miljöteknik samt förrådsverksamhet för utbytesenheter.

-Vi är mycket glada över att ha fått fortsatt förtroende för denna typ av verksamhet som omfattar flera olika materielsystem, säger Lena Bergvin Lundqvist som är chef för division Lifecycle Logistics och ansvarig för beställningen inom Affärsområde Support and Services.

-Beställningen är en fortsättning på redan tidigare organiserad verksamhet och säkerställer fortsatt tjänsteproduktion med befintlig personalstyrka, fortsätter Lena Bergvin Lundqvist.

Beställningen berör i huvudsak verksamheterna på orterna Linköping, Arboga, Växjö och Östersund.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, p...@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Följande fil finns att ladda ner:

PDF