Saab prisat för jämställdhet

Saab får för andra året i rad ta emot pris för ett aktivt och framgångsrikt jämställdhetsarbete. Utdelningen skedde på en gala där Veckans Affärer utsåg Sveriges bästa arbetsplatser och svenskt näringlivs 125 mäktigaste kvinnor.

– Det känns naturligtvis fantastiskt att leda och arbeta på ett företag som rankas som en av de fem bästa i Sverige och med flera kvinnor på 125-listan, men jag vill poängtera att för mig handlar det framför allt om en tro på att ökad jämställdhet ökar lönsamheten i företaget, säger Lena Olving.

Image: Camilla Wagner, Veckans Affärer Kvinna och Lena Olving, vice vd på Saab vid utnämningen av Sveriges bästa arbetsplats och Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor, där Saab är en av Sveriges bästa arbetsplatser och Lena Olving i år klättrat till andra plats på listan över svenskt näringslivs 125 mäktigaste kvinnor.

Camilla Wagner, Veckans Affärer Kvinna och Lena Olving, vice vd på Saab vid utnämningen av Sveriges bästa arbetsplats och Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor, där Saab är en av Sveriges bästa arbetsplatser och Lena Olving i år klättrat till andra plats på listan över svenskt näringslivs 125 mäktigaste kvinnor.

Priset för Sveriges bästa arbetsplats delas ut till fem svenska företag och är resultatet av en undersökning som baseras på frågor inom fyra områden:

  • Förhållandet mellan antalet män och kvinnor i bolaget.
  • Förhållandet mellan män och kvinnors lön eller andra ersättningar.
  • Företagskulturen – finns det en uttalad policy mot vissa saker som exkluderar kvinnor?
  • Balans i livet – frågor som rör skillnaden mellan män och kvinnors rätt till ledighet eller deltidsjobb.

Saab har sedan 2007 arbetat målinriktat med jämställdhet och i dag har företaget ett jämställdhetstänk i allt från rekryteringsprocesser till successionsplanering.

Saabs koncernmål är att 30 procent av de lönesättande cheferna år 2015 ska vara kvinnor. När företaget satte målet 2007 låg nivån på drygt 15 procent och idag har Saab strax över 21 procent. Utvecklingen följs upp varje månad.

Veckans Affärer sammanställer även svenskt näringslivs 125 mäktigaste kvinnor, där Lena Olving Saabs vice vd (plats 2), Gunilla Fransson affärsområdeschef på Security Defence Solutions (plats 17) samt Marie Bredberg, vd på Combitech (plats 42) finns listade.