Saab tecknar tilläggskontrakt gällande Carl-Gustaf med Australien

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning på ammunition till vapensystemet Carl-Gustaf M3. Beställningen är en del av ett ramavtal slutet 2011 och orderbeloppet är 199 miljoner kronor.

Det är Australian Defence Materiel Organisation (DMO) som har valt Saab att tillhandahålla olika versioner av 84 mm ammunition till Carl-Gustaf.

- Beställningen visar det höga förtroende Australien har för Carl-Gustaf-systemet, och vi är stolta över den tillit våra kunder har för systemet och jag ser med tillfredställelse på att vi har kunnat säkra den här tilläggsordern, säger Thomas Samuelsson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Efter en genomgående utvärdering har den australiensiska försvarsmakten valt vapensystemet Carl-Gustaf M3 som ett framtida mångsidigt vapensystem.

Carl-Gustaf har hittills exporterats till fler än 40 nationer over hela världen. Systemet har moderniserats efter hand och anpassats till de senaste kraven. Med Carl-Gustaf M3-versionen kan Saab erbjuda toppmodern kapacitet för krävande kunder som vill satsa på framtiden.

Tillverkningen kommer att ske i Karlskoga och leveranserna kommer att ske under 2013.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april kl. 11.30.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, 46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=1667406

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF