Remote Tower Services bidrar till regional utveckling

Fjärrstyrd och digital flygtrafikledning leder utvecklingen av flygets infrastruktur för alla typer av flygplatser. För regionala flygplatser hjälper den att skapa bättre förutsättningar för kommuner och lokalt näringsliv.

När mindre flygplatser i Sverige ställdes inför högre krav på kostnadseffektivitet, nya regelverk och konkurrens från andra transportslag inleddes ett samarbete med att hitta ett mer effektivt sätt att hantera flygtrafikledning.

Näringsliv och offentlig förvaltning, i alla samhällen, behöver moderna system för att vara effektiva och utvecklas. Det bidrar till en minskad utflyttning och möjliggör ökad inflyttning med samhällsvinster som följd.

Med fjärrstyrd flygtrafikledning kan flygplatser överleva och bilda basen för befintlig och framtida infrastruktur.

Tekniken möjliggör att mindre flygplatser kan fortsätta hållas öppna och erbjuda längre öppettider. Tillgång till en flygplats är viktigt för akuta sjuktransporter, naturkatastrofer eller liknande samhällsinsatser, centralen är tillgänglig dygnet runt. Större flygplatser behöver kapacitetssäkras, eventuella driftavbrott har stor påverkan på infrastrukturen och samhället.

Saab Digital Air Traffic Solutions AB och Storumans kommun har tecknat en avsiktsförklaring om inriktningen att etablera världens första Remote Tower Centre för mindre regionala flygplatser (AFIS). Saab Digital Air Traffic Solutions och Storumans kommun kommer inleda en förstudie med syfte att etablera ett ”Remote AFIS Centre” för fjärrstyrd flygtrafikledning och digitala flygtrafikledningstjänster för mindre regionala flygplatser. Utvecklingen av tekniken och metodiken kommer initialt att ske på Hemavan - Tärnaby Airport, med målsättningen att utöka dialogen för fler flygplatser.

- Intresset för digitala lösningar för flygtrafikledning växer för alla typer av flygplatser efter krav på ökad säkerhet, större flexibilitet och minskade kostnader. Storumans kommun är en bra samarbetspartner och har stabila förutsättningar för att etablera världen första Remote AFIS Centre, säger Johan Klintberg, chef för Saab Digital Air Traffic Solutions.

Fjärrstyrd flygtrafikledning hjälper flygplatser att skapa bättre förutsättningar att säkerställa många kommuners tillgång till infrastruktur som gynnar regional utveckling och möjliggör ett levande näringsliv i hela Sverige. Fjärrstyrning och den digitala tekniken följer också samhällets utveckling och skapar en flexibel, effektiv och flygsäker tjänst.

- Det gläder mig att Storumans kommun är en viktig resurs för att utveckla lösningar för regionala flygplatser. Vi ser detta som en strategisk satsning där vi tillsammans med andra flygplatser bidrar till samhällsutveckling, samtidigt ser vi stor vinning för vår egen flygplats Hemavan - Tärnaby Airport, säger Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storuman.

Sverige är först i världen med att använda en ny digital modell för fjärrstyrd flygtrafikledning. Det har skett genom ett unikt samarbete mellan svenska myndigheter (LFV, Transportstyrelsen) och industrin (försvars- och säkerhetsbolaget Saab). 2016 bildades Saab Digital Air Traffic Solutions är ett samägt bolag mellan Saab och LFV. Genom att kombinera LFV:s unika operativa erfarenhet med Saabs tekniska lösningar, kan Saab Digital Air Traffic Solutions leverera hela processen från planering till implementering och drift av tjänster för fjärrstyrd flygtrafikledning.

Digitaliseringen skapar bättre förutsättningar för flygplatser för att säkerställa kommuners infrastruktur samtidigt som den möjliggör ett levande näringsliv och skapar bättre förutsättningar för kommuner och lokalt näringsliv.

Läs mer på www.saab.com/digitalairtrafficsolutions

Nyfiken på hur det funkar? Den här videon förklarar: