Saab bistod hemvärnsbataljon i kampen mot bränder

För Saab är partnerskap och ett nära samarbete viktigt. Den bästa supporten sker där kunden finns. När 14:e hemvärnsbataljonen i Jämtland saknade utrustning för att tanka helikoptrar ryckte Saab i Östersund ut. En liten men viktig pusselbit i bekämpningen av bränderna i Härjedalen.

Den svenska sommaren 2018 går till historien som den varmaste på minst 260 år. Flera platser i landet drabbades av gräs- och skogsbränder. Bland de hårdast drabbade var Härjedalen där räddningstjänsten, Försvarsmakten, Hemvärnet och en stor mängd andra frivilliga arbetade hårt för att släcka och begränsa eldens spridning. Bland annat användes helikoptrar med förmåga att vattenbomba särskilt härjade områden. Men att flyga ett större antal helikoptrar dygnet runt kräver effektiva metoder för tankning, något som saknades under insatsen i Härjedalen.

– Jag befann mig på semester och fick ett telefonsamtal om att den lokala hemvärnsbataljonens TOLO-grupp [TOLO = tanknings- och laddningsomgång], som normalt förser bandvagnar och andra militära markfordon med drivmedel, akut saknade utrustning för att tanka helikoptrar. Frågan som ställdes var om det skulle vara möjligt att med kort varsel få ut en eller två av Saabs tankcontainrar på fältet, berättar Mats Karlström.

Mats Karlström arbetar till vardags som systemingenjör på Saab i Östersund och är väl förtrogen med den utrustning som efterfrågades, en tankcontainer som visserligen ägs av Försvarsmakten, men som byggts och levererats av Saab och nu stod i ett förråd på området för att användas i samband med utbildningar. Containern utgörs av en tankcistern, med plats för 10 kubikmeter bränsle, och en tankmodul med två tappställen.

– Största fördelen med tankcontainern är att den med hjälp av lastbil är lätt att flytta till en framskjuten militärbas, i det här fallet en helikopterbas i närheten av brandområdet. Man kan i princip ställa den på vilken öppen yta som helst, som exempelvis en fotbollsplan, och tanka på nära håll istället för att flyga långa sträckor fram och tillbaka för att tanka på hemmabasen, menar Mats Karlström.

Snabbt i drift

Efter beslut från Försvarsmakten om att tankcontainern fick lov att användas kunde Mats Karlström, tillsammans med kollegan Håkan Israelsson, omedelbart påbörja arbetet att kontrollera och driftsätta utrustningen. TOLO-gruppens tekniker fick också genomgå en snabb men nödvändig handhavandeutbildning i att använda utrustningen.En uppskattning är att omkring 30 kubikmeter drivmedel passerade genom tankmodulens tappställen och gick åt under insatsen. Med tankcontainern på nära håll sparade helikopterbesättningarna värdefull tid, som istället kunde användas för direkt brandbekämpning.För Mats Karlström, som själv bor i närområdet och kände röklukten från bränderna, var det självklart att avbryta semestern och erbjuda sitt stöd:

– Någon dag innan jag gick på semester och lämnade jobbet i Östersund låg röken som en dimma över stan. Det var mäktigt och skrämmande hur omfattande det var och att det kunde sprida sig så långt. Självklart var det viktigare för mig att stödja samhället i en kris än att vara ledig, så det vara bara att kavla upp skjortärmarna och dra sitt strå till stacken. Det är roligt när vi från Saabs sida kan vara en hjälpande hand för Försvarsmakten och Hemvärnet.