Med nyfikenhet som drivkraft

Redan när han var tre gjorde han enkla ritningar och snart plockade han isär apparater av alla de slag i jakten på hemligheterna som gömde sig inuti. Idag är Per Finander elektronikkonstruktör på Saab. Och fastän han idag har sin hobby som yrke är han fortfarande lika nyfiken på framtiden.

Pers resa i Saab började med ett sommarjobb. Några år senare gjorde han även sitt examensarbete på företaget. År 2000 blev Per anställd på en avdelning som arbetade med service till olika vapensystem. Snart spred sig ryktet om den påhittige ingenjören och när en elektronikkonstruktör skulle gå i pension, blev Per erbjuden att ta över. Hans hobby blev nu också hans arbete.

Lösningar för tillförlitlig testning

Som konstruktör utvecklar Per elektronik och mjukvara till skräddarsydda system för mätning och datainsamling, samt intelligenta testadaptrar som används i flera olika projekt på avdelningen.

– På Saab jobbar vi ju främst med militära system som ofta har väldigt lång livslängd. För att kunna reparera gamla system måste vi kunna testa elektroniken på ett tillförlitligt sätt, vilket är svårt när mycket av den gamla tekniken inte finns kvar. Därför måste vi bygga helt ny testutrustning, berättar Per Finander.

Kunskapen om hur man utvecklar lösningar för kretskortstest är ovanlig idag. För Saab är den här kompetensen väldigt viktig då företaget har avtalskunder som kräver att såväl underhållskompetens som referenssystem finns tillgängliga.

Till nytta även utanför Saab

Per arbetar också med konsultuppdrag utanför Saab. Till exempel på Institutionen för Träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö där han varit med och utvecklat ett avancerat, inbyggt system för mätning av fukt, temperatur och vibrationer i trähus.

Tillsammans med forskare vid Institutionen för Träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö har Per Finander varit med och tagit fram ett unikt inbyggt system för mätning av fukt, temperatur och vibrationer i trähus. Här tillsammans med Bertil Enquist, Forskningsingenjör, Institutionen för Byggteknik, Linnéuniversitetet.

– Systemet gör det möjligt att följa hur träet i byggnaden utvecklas och påverkas – från byggfasen och vidare genom byggnadens hela livscykel, berättar Per Finander.

Mätsystemet är ett prototyparbete som är tänkt att användas i ett planerat bostadsområde i Växjö.

– Jag har utvecklat kretskorten och programmerat dem att samla in mätvärden. Jag har också varit med och installerat systemet på plats, dragit och kopplat kablar och verkligen jobbat hands-on, vilket varit väldigt stimulerande, säger Per Finander och fortsätter:

– Systemet har varit uppe sedan våren 2018 och även om det förekommit driftstopp till och från, så fungerar det alldeles utmärkt. I det här projektet har jag lärt mig mycket om både trä och annat, men det är också det som är en del av drivkraften, att få erfarenhet från så många olika projekt.

En kreativ problemlösare

Pers arbetsdag är ofta splittrad på många olika projekt. Ändå trivs han med sitt arbete.

– Det är på grund av variationen jag har varit kvar på Saab så pass länge och det jag uppskattar mest med mitt jobb är problemlösningen i konstruktionsfasen, att identifiera det verkliga problemet och sedan att hitta den optimala lösningen, säger Per Finander.

Teknik i ständig utveckling
Under de arton år Per arbetat på Saab har elektronikområdet utvecklats enormt. Tidigare byggdes allt för hand. Nu används istället färdiga utvecklingskort och sensorer.

– Det innebär att jag inte behöver lägga lika mycket tid på konstruktion och programmering som tidigare. Idag finns även färdiga utvecklings-kit vilket har förenklat hela utvecklingsprocessen. Det gör att jag kan lägga mer tid på problemlösning och allt mindre på att löda och bygga kretskort, säger Per Finander.

Först med att styra sitt hem elektroniskt?

Långt innan det digitala hemmet fanns som begrepp hade Per Finander skapat det. Det började när han fick sin första dator – en Commodore 64 – och lärde sig programmera. Snart fanns såväl en elektronisk dörröppnare som ett system för att styra belysningen. Genom åren har Per vidareutvecklat och förfinat sitt system och idag kan han övervaka och styra belysning, tv, värme, växthusbevattning och en hel del annat via sin dator eller mobiltelefon.

– Väldigt smidigt när man jobbar eller är på resande fot. Jag får direkt indikation på om något inte fungerar och kan se till att det åtgärdas. Ibland fungerar det inte riktigt som tänkt och någon gång har belysningen tänts nattetid och TV:n gått igång, säger Per Finander.

Nya hobbyn går som en dans

Även om elektroniken fortfarande har en stor plats i hans liv har Per skaffat sig ännu ett fritidsintresse.

– När man ägnar nästan all sin vakna tid åt elektronik kan det ibland vara skönt att tänka på och göra något helt annat. Att dansa till exempel. Det är inte bara kul och ger bra träning. Det är också ett perfekt sätt att ladda batterierna och stå redo för nya elektroniska utmaningar.

Med plats för unika kunskaper och förmågor

Mycket av Saabs innovationsförmåga bygger på att vi har medarbetare som Per Finander. Specialister med unika kunskaper och erfarenheter som brinner för sitt område och som har förmågan att betrakta utmaningar och problem på ett annorlunda, oväntat eller helt nytt sätt.