Innebär coronakrisen ett ökat militärt hot Sverige? Saab Security Talks

För att uppmärksamma frågan om coronakrisens påverkan på Sveriges säkerhetspolitiska situation anordnade vi ett livesänt samtal med temat ”Innebär coronakrisen ett ökat militärt hot mot Sverige?”.

Samtalet hölls mellan tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt och tidigare försvars- och näringsminister Björn von Sydow samt modererades av Annika Nordgren Christensen. Deltagarna diskuterade de säkerhetspolitiska implikationer krisen innebär och tog emot frågor från tittarna.

Från vänster: Carl Bildt, Björn von Sydow, Annika Nordgren Christensen

Carl Bildt lyfte bland annat möjligheten att vi kommer se mer oreda i världspolitiken framöver då senaste decenniets trend av instabilitet på den globala scenen också kommer att förstärkas. Han påpekade även att samhällen måste kunna möta hot, utmaningar och sårbarheter över en bredare skala, där grundläggande militär krigsavhållande förmåga är avgörande för säkerhetspolitisk stabilitet i Sverige och i det nordeuropeiska området.

Björn von Sydow lyfte också problematiken med att Ryssland erhåller säkerhetspolitiska fördelar av coronavirusets spridning då dess makthavare ser nya möjligheter att utnyttja de svagheter och missnöje som uppstår under en kris. Enligt von Sydow illustrerar krisen ett sönderfall och försämrade maktförhållande mellan mindre stater och stormakter, varav de några leds i fel riktning sett ur ett demokratiskt perspektiv. Därav är situationen synnerligen oförutsägbar under de närmaste åren.

Se samtalet i efterhand här: https://saab-seminar.creo.se/200508/coronakrisen_okat_militart_hot_mot_sverige?fbclid=IwAR0j7lUbqnHjU5tIxv9Y_lpnI12t2oSYDSwM1UWMzzXdB4g1ysAb0_wyMCI

 

Om Saab Security Talks

Saab Security Talks är ett återkommande forum för möten och samtal som belyser händelser och frågor kopplat till säkerhets, försvar, omvärld och innovation. Med Security Talks vill vi bidra med att lyfta nya och viktiga perspektiv i den aktuella debatten.